De eigenschappen van de volgers van Jezus

Allah beschrijft de volgelingen van Jezus in de Qur’an en zegt: (Vervolgens deden Wij Onze Boodschappers elkaar in hun sporen opvolgen. En Wij deden Isa, de zoon van Maryam, volgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij plaatsten in de harten van degenen die hem volgden mededogen en barmhartigheid. En het monnikwezen (celibaat), dat hebben zij (zelf) toegevoegd; Wij hebben het hen niet voorgeschreven. (Zij deden het) slechts om het welbehagen van Allah te zoeken. Daarna onderhielden zij het niet naar behoren en Wij gaven degenen die geloven onder hen hun beloning, maar velen onder hen waren zwaar zondigen. (Qur’an 57:27)

Allah beschrijft de echte volgelingen van Jezus als mensen die zich haasten om de waarheid te accepteren en die met hun hele hart te volgen. Zij werken om de ware boodschap van Jezus te verspreiden. Allah heeft de moslims bevolen om dit te volgen en te zijn zoals de volgelingen van Jezus. Hij zegt:O jullie die geloven, weest helpers van (de godsdienst van) Allah, zoals Isa, de zoon van Maryam, tot de metgezellen zei: “Wie zijn mijn helpers voor (de oproep) tot Allah?” De metgezellen zeiden: “Wij zijn de helpers van Allah.” Waarop een deel van de Kinderen van Israël geloofde en een ander deel niet geloofde. Vervolgens versterkten Wij degenen die geloofden tegen hun vijanden zodat zij zegevierders werden. (Qur’an 61:14)

Allah beschrijft hen ook als de meest naaste tot de moslims. Hij zegt:…en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: “Voorwaar, wij zijn christenen.” Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn. En wanneer zij horen wat aan de Boodschapper geopenbaard is, zie jij hun ogen van tranen overvloeien, omdat zij de Waarheid herkennen. Zij zeggen: “Onze Heer, wij geloven, schrijf ons dus op bij de getuigen. (Qur’an 5:82-83)