Het eerste van de schepping

De Qur’an, wat het woord van God is, verklaart aan ons dat de wereld is geschapen uit het niets. God, de Verhevene, zegt: (Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slecht tegen: ‘Wees’, en het is. (Qur’an 2:117)

De Boodschapper van God vertelde ons dat water het eerste was dat God schiep. Water wordt overal in de schepping gevonden. Allah schiep dit met Zijn kracht. In de Profetische Traditie staat: Alles is geschapen van water. (Ibn Hibban)