De grote Profeten van God

Alle Profeten en Boodschappers werden gezonden met één Boodschap. God zegt:Of hebben zij naast Hem goden genomen? Zeg (O Mohamed): ‘Brengt jullie bewijs, dat is de Vermaning van degenen met mij en vóór mij. ’ Maar de meesten van hen kennen de Waarheid niet, daarom keren zij zich af. En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god is dan Ik, aanbidt Mij daarom. (Qur’an 21:24-25)

Het geloof in de Eenheid van God was de centrale boodschap die door alle Profeten en Boodschappers aan hun respectievelijke volkeren werd gebracht. Allah, de Verhevene, zegt:Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij ervan heeft opgedragen aan Nuh (Noah), en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij ervan aan Ibrahim (Abraham) en Musa (Mozes) en Isa (Jezus) hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken. Het is een zware taak voor de veelgodenaanbidders, waartoe jullie hen oproepen. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert. (Qur’an 42:13)