Jezus de Boodschapper van God De familie van Imran

Na de Profeet Noah, moge God hem prijzen, werden er continu Profeten en Boodschappers door God gezonden. God, de Verhevene, zegt: Mohamed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken. (Qur’an 33:40)

De Profeet Jezus , de laatste Profeet van de Kinderen van Israël, heeft een speciale plek in de harten van moslims. Hij vertelde zijn volk over de komst van de Profeet Mohamed en hij wordt 25 keer in de Qur’an genoemd.

God heeft ons in de Qur’an een aantal originele passages aangereikt die Hij aan Jezus heeft geopenbaard. God vertelt ons ook over een paar details uit het leven van Maria, de moeder van Jezus. Er wordt zeer hoog over haar gesproken en zij staat bekend om haar puurheid en kuisheid. Allah, de Verhevene, zegt: Voorwaar, Allah verkoos Adam en Nuh en de familie van Imran boven de (andere) wereldbewoners. Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend en Alwetend. (Qur’an 3:33-4)