De behoefte van mensen aan Profeten en Boodschappers

Zoals we eerder meldden, hebben mensen behoefte aan Profeten en Boodschappers, net zoals ze behoefte hebben aan eten en drinken om te overleven. De geleerde Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei:
“Er is geen pad naar geluk en succes behalve via wat de Boodschappers ons hebben gegeven. Het is alleen maar mogelijk om een onderscheid te maken tussen goed en slecht door wat de Boodschappers aan ons hebben overgebracht (openbaringen) van God. Rechtgeleide mensen onderscheiden zich van anderen door hun gehoorzaamheid aan de Boodschap. De noodzaak om de Boodschap te kennen, is belangrijker dan het vinden van eten en drinken. Rechte leiding is voor mensen even belangrijk als water voor een walvis. Zonder water zou de walvis sterven. Op dezelfde manier zal niemand werkelijk beseffen hoe belangrijk geestelijke leiding is voor de mens tenzij het gaat om iemand met een hart dat leeft.”