De beschrijving van Jezus

De Qur’an heeft ons een beschrijving gegeven van de Profeet Jezus, moge Allah hem prijzen. Deze beschrijving heeft betrekking op zijn manier van doen en ook op de aard van Zijn boodschap. God vermeldt dat Hij Jezus beschermde. Hij, de Verhevene, zegt:En voorzeker, Wij hebben Musa het Boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. En Wij gaven Isa, de zoon van Maryam, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (Jibril). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en een aantal doodden? (Qur’an 2:87)

Allah beschrijft Jezus ook als het perfecte voorbeeld in termen van een compleet geloof en oprechtheid jegens God. Moslims geloven dat de Profeet Jezus terug zal keren op aarde aan het einde der tijden. God, de Verhevene, zegt: En toen de zoon van Maryam als een voorbeeld werd genomen, toen schreeuwde jouw volk (O Mohamed) daarover. En zij zeiden: “Zijn onze goden beter, of hij (Isa)?” En zij gaven dit voorbeeld slechts om te redetwisten. Zij zijn zelf een volk van redetwisters. Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël. En als Wij zouden willen, dan zouden Wij zeker onder jullie op aarde Engelen maken die jullie opvolgen. En voorwaar, het (terugkeren van Isa op de aarde) is een Teken (van het naderen) van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan en volgt Mij. Dit is het rechte Pad. (Qur’an 43:57-61)