Jezus en de Anti-Christ

De Profeet vertelde ons dat de terugkeer van Jezus op aarde een van de laatste tekenen is van de Dag des Oordeels. Het bewijs hiervoor is in de woorden van Allah, de Verhevene: En toen de zoon van Maryam als een voorbeeld werd genomen, toen schreeuwde jouw volk (O Mohamed) daarover. En zij zeiden: “Zijn onze goden beter, of hij (Isa)?” En zij gaven dit voorbeeld slechts om te redetwisten. Zij zijn zelf een volk van redetwisters. Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël. En als Wij zouden willen, dan zouden Wij zeker onder jullie op aarde Engelen maken die jullie opvolgen. En voorwaar, het (terugkeren van Isa op de aarde) is een Teken (van het naderen) van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan en volgt Mij. Dit is het rechte Pad. (Qur’an 43:57-61)

Dankzij de grootsheid van de Profeet Jezus, zal hij degene zijn die de Anti-Christ verslaat. Hij zal ook de Boodschap van de Islam verspreiden in tijden van grote beproeving. In die tijd zal goed worden gezien als slecht en slecht als goed. De Profeet zei: “O mensen, er zal geen grotere Fitnah (beproeving) zijn op deze aarde vanaf de tijd dat Adam was geschapen tot het einde der tijden dan in de tijd van de Dajjal (Anti-Christ). Elke Profeet waarschuwde zijn volk voor deze beproeving. Ik ben de laatste der Profeten en jullie zijn de laatste der naties en hij zal zeker in dit tijdperk opstaan. Als hij opstaat terwijl ik bij jullie ben, zal ik elke moslim verdedigen. Maar als hij komt nadat ik ben gestorven, moet elke moslim zichzelf verdedigen. Hij zal eerst verschijnen in het gebied van Groter Syrië en Irak. Hij zal naar het oosten gaan en naar het westen en problemen veroorzaken waar hij maar komt. O dienaren van Allah, O mensen, wees sterk! Ik zal hem aan jullie beschrijven zoals geen enkele profeet hem heeft beschreven. Hij zal beweren dat hij jullie God is maar je zult God niet in deze wereld zien. Hij heeft één oog (het andere is blind) en jouw God is niet éénogig. Er staat tussen zijn ogen geschreven: ‘ongelovige’. Elke gelovige zal in staat zijn om het te lezen, of hij nu lezen kan of analfabeet is. Hij zal een hemel en een hel bij zich hebben. Zijn hel is een hemel en zijn hemel is een hel. Wie er beproefd wordt door zijn hel, laat hij zijn toevlucht nemen bij Allah en de eerste verzen van Sura al-Kahf reciteren. Hij zal zeggen tegen een Bedoeïen: als je ziet dat ik jouw moeder en je vader doe herleven, zou je dan in mij geloven? De Bedoeïen zal ja zeggen en twee duivels zullen verschijnen in de vorm van zijn ouders en zij zullen hem bevelen ad-Dajjal te gehoorzamen. Hij zal iemand doden en hem in tweeën snijden en dan zeggen: kijk naar mijn slaaf, ik heb hem in tweeën gesneden en ik zal hem doen herleven. Daarna zal hij deze persoon vragen: ‘wie is jouw god?’ De man die zojuist in tweeën is gesneden zal zeggen: ‘Allah! Jij bent de vijand van Allah, jij bent ad-Dajjal! Ik weet nu zekerder dan ooit dat jij degene bent tegen wie onze Profeet heeft gewaarschuwd!’ Hij zal de hemelen bevelen om te regenen en de aarde om de beste begroeiing voort te brengen. Hij zal door een streek trekken waar niet in hem wordt geloofd en hij zal het land bevelen om te stoppen met het produceren van vegetatie en al hun oogsten en dieren zullen sterven. Hij zal door een andere streek trekken en hen vragen in hem te geloven en dat doen ze. En ze zullen grote materiële zegeningen ervaren. Hij zal naar elke hoek van de aarde trekken, behalve Mekka en Medina. Engelen zullen beiden bewaken met hun zwaarden. Terwijl hij buiten wacht, zal Medina heftig schudden en alle hypocrieten zullen naar buiten komen en zich bij hem aansluiten. Medina wordt gezuiverd door de wil van Allah. Er wordt gezegd: ‘Waar zijn de Arabieren op die dag?’ Hij zal zeggen: hun aantal is klein en ze zullen zijn met een vrome Imam (leider). Terwijl hij klaar staat om het ochtendgebed te verrichten, zal Jezus neerdalen en de Imam zal een stap terug doen om hem te laten leiden. Maar Jezus zal hem naar voren duwen. Na het gebed zal Jezus vragen dat de deur geopend wordt en daarachter zal de Dajjal staan met 70000 van zijn troepen. Zij zullen allen gedood worden en Jezus zal heersen als een wijs en rechtvaardig heerser. Hij zal het zwijn doden, het kruis breken en heersen met de wetten van de Islam.”