De schepping van de hemelen en de aarde

Allah laat ons weten in de Qur’an dat hij de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. God was niet uitgeput, noch ondervond hij moeite bij de schepping hiervan. Hij, de Verhevene, zegt: En voorzeker, Wij hebben de hemelen en de aarde en wat ertussen is in zes dagen (perioden) geschapen, en vermoeienis raakte ons niet. (Qur’an 50:38)

God had dit zonder moeite in een klein moment kunnen doen. God, de Verhevene, zegt: Aan Allah behoort het verborgene van de hemelen en de aarde. En de zaak van het Uur is slechts een oogwenk of het is sneller. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (Qur’an 16:77)

Als God dit had kunnen creëren in een oogwenk, waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Imam Ibn al-Jozi, moge God genade met hem hebben, gaf inzicht in deze zaak. Hij zei:

  1. God wilde zijn oneindige wijsheid achter de schepping laten zien. Als Hij alles dat bestaat heel snel had geschapen, dan had Hij Zijn kracht gedemonstreerd. Maar als Hij het langzaam zou doen, dan zou Hij Zijn wijsheid tonen.
  2. God wilde zijn dienaren het belang van geduld laten zien.
Een andere geleerde, Al-Qurtubi, gaf nog een andere reden. Hij zei: “God creëerde de hemelen en de aarde in zes dagen om te laten zien dat alles een bepaalde duur heeft in het leven.”

God, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohamed): “Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toen? Dat is de Heer der Werelden!” En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volle dagen (perioden), voor alle vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: “Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.” Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: “Wij zijn gewillig gekomen.” En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende. (Qur’an 41: 9-12)

Sayyid Qutub, moge God genade met hem hebben, zei: “De twee dagen waarin God de aarde creëerde en de twee waarin hij de bergen creëerde en Zijn beschikking voor ieder bepaalde, zijn inderdaad van Zijn dagen. Hun lengte is ons onbekend. Het zijn niet simpelweg intervallen van 24 uur zoals we nu gewend zijn. Deze dagen kunnen de perioden zijn waarin de aarde gevormd en ontstaan is. Allah weet het het beste.