De wijsheid achter de schepping van de mens

Nu we hebben gesproken over de schepping van de aarde, dient zich een aantal belangrijke vragen aan: Wat is het belang van de schepping van de mens? Wat is het doel achter deze schepping? God verklaart dat in Zijn woorden:En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om mij te dienen. Ik wens geen voorziening van hen, en ik wens niet dat zij mij voeden. Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht. (Qur’an 51: 56-58)

Dit leven is niet, zoals de atheïsten beweren, zonder wederopstanding, verantwoording of vergelding. Het is niet eeuwigdurend. Het is slechts een tijdelijke fase. God, de Verhevene, zegt: En zei zeiden: “Er is niets dan ons wereldse leven, wij sterven en wij leven, en niets vernietigt ons dan de tijd.” Maar zij hebben daarover geen kennis, zij vermoeden slechts. (Qur’an 45:24)

Hoe moeilijk moet het wezen voor iemand om zijn leven te leven zonder doel! Zoals elk individu behoefte heeft aan bevredigende, natuurlijke menselijke noden, is er ook behoefte aan spirituele bevrediging. Dit kan niet worden vervuld behalve als men leert over God.

Kennis over God kan niet worden opgedaan uit enkel je eigen verstand en omgeving. Je moet je wenden tot de Goddelijke Geschriften. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de atheïstische benadering van het leven niet het resultaat is van de huidige technologische vooruitgang. Het is een stokoud geloof dat al sinds mensenheugenis wordt hooggehouden. Door de eeuwen heen wordt het doorgegeven door degenen die geen geloof hebben. God, de Verhevene, zegt:En Wij stuurden hen een Boodschapper van onder hen (die zei:) “Aanbidt Allah. Er is geen andere god voor jullie dan Hij, waarom vrezen jullie (Allah) niet?” En de vooraanstaanden van zijn volk, die niet geloofden, en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en die Wij de weelde van het wereldse leven gaven, zeiden: “Deze (man) is slechts een mens zoals jullie, hij eet van wat jullie eten en hij drinkt van wat jullie drinken. En als jullie mensen volgen die zoals jullie zijn: voorwaar, dan behoren jullie zeker tot de verliezers. Belooft hij jullie dat wanneer jullie dood zijn en tot stof en beenderen zijn geworden, dat jullie dan opgewekt worden? Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is. Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt worden.” (Qur’an 23: 32-37)