De Profeet Jezus en zijn afwijzing van Shirk (polytheïsme)

De Qur’an vertelt ons dat Jezus net als alle Profeten en Boodschappers was gezonden door God. Hij bevestigde het geloof in de Eenheid van Allah. God, de Verhevene, zegt:En toen Isa met de duidelijke bewijzen kwam, zei hij: “Ik heb jullie waarlijk de Wijsheid gebracht, zodat ik jullie een aantal zaken, waarover jullie van mening verschillen, verduidelijk. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. (Qur’an 43:63)

De Qur’an maakt duidelijk dat Jezus zijn volk nooit heeft opgeroepen om hem te aanbidden. God, de Verhevene, zegt:En (gedenk) toen Allah zei: “O Isa, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (Isa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden hebt te zeggen: ‘Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen U mij opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken. Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.” (Qur’an 5:116-118)