De fysieke kenmerken van Jezus

Wat betreft zijn fysieke kenmerken en hoe hij eruit zag, heeft de Profeet Mohamed hem als volgt beschreven: “Er was geen profeet tussen mij en de Profeet Jezus. Hij zal afdalen van de hemelen naar de aarde. Als je hem ziet, ken dan zijn beschrijving. Hij is van gemiddelde lengte, niet dik maar ook niet mager. Zijn huid is heeft een roodachtig witte tint.”

Profeet zei: De “De Profeten zijn broers van verschillende moeders. De kern van hun boodschap is dezelfde maar hun specifieke wetten kunnen van elkaar verschillen. Er is geen profeet tussen Jezus en mijzelf. Hij zal het kruis breken en het zwijn doden en de Jizyah (hoofdelijke belasting die niet-moslims moeten betalen omdat ze niet in het leger hoeven te dienen) opheffen. Hij zal iedereen samenbrengen onder één geloof en alleen de Islam zal standhouden tijdens zijn heerschappij. De anti-Christ zal worden gedood en veiligheid en zekerheid zal zich verspreiden over de landen totdat de dieren vreedzaam naast elkaar zullen leven. Kinderen zullen spelen met slangen zonder door hen kwaad gedaan te worden. Hij zal heersen over de moslims zolang Allah wil en dan zal hij sterven en de moslims zullen hem begraven.” (Ahmed)

De Profeet zei: “Ik zag Jezus, Mozes en Abraham. Wat betreft Jezus, hij had een rozige teint en een brede borst.” (Bukhari)

De Profeet verduidelijkte dat iemands geloof niet compleet is als men niet gelooft dat Jezus de Boodschapper van God is. Het geloof in Jezus leidt tot een gelukzalig leven in de Hemel. De Profeet zei: “Een ieder die getuigt dat er geen god is die aanbidding verdient behalve Allah en dat Hij geen partner heeft en dat Mohamed zijn dienaar en boodschapper is en dat Jezus de dienaar is van Allah, geschapen door het bevel van Allah via Maria en dat Jannah (het Hemelse Paradijs) en Hel waar zijn, zal Jannah binnengaan, zelfs al heeft hij nog nooit iets goeds gedaan.” (Bukhari)

Geloven dat Jezus de boodschapper is van God zal ook iemands beloningen doen toenemen. De Profeet zei:“Een ieder die gelooft in Jezus, de zoon van Maria als een Profeet en Boodschapper van God en dan in mij gelooft, zal twee beloningen ontvangen.” (Bukhari)