Conclusie

Er is een heleboel onenigheid geweest over de Profeet Jezus. Sommigen verachtten hem en zeiden de vreselijkste dingen over hem. Er waren anderen die hem juist ophemelden en aanbaden. God leidde de moslims naar een gematigd pad. Wij houden van hem, respecteren hem en eren hem, maar we aanbidden hem niet. Hij is inderdaad een grote Boodschapper van God maar hij is ook slechts een dienaar van God die geen claim heeft op goddelijkheid. Dit is wat wij bevestigd zien in de Qur’an en de Profetische Tradities. Jezus is niet zoals de christenen beweren een Zoon van God of deel van een Drie-eenheid. Hij is slechts een Boodschapper van God die naar zijn volk is gezonden om het geloof in de Eenheid van God over te brengen.

God heeft ons gezegend met de gave van redenatie en intellect. Wij moeten dit gebruiken om te onderscheiden wie aanbidding verdient en wie niet.

Tenslotte, reiken wij onze handen uit naar de Mensen van het Boek en wij vragen hen om hun eigen boeken op een intellectuele manier te lezen en om vragen te stellen en om kennis en de waarheid te zoeken. God, de Verhevene, zegt: Velen onder de Lieden van de Schrift wensen dat zij jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, weer tot ongelovigen zouden kunnen maken, uit afgunst die onder hen leeft, nadat voor hen de Waarheid duidelijk was geworden. Maar vergeeft hen en laat hen maar begaan, totdat Allah komt met Zijn bevel. Voorwaar, Allah is machtig over alle zaken. (Qur’an 2:109)

Joden en christenen hebben de blijde boodschap over een komende Profeet ontvangen. Zij dachten dat hij zou komen van de Kinderen van Israël maar toen hij kwam vanuit anderen dan hen, geloofden ze niet in hem. God zegt: En wanneer er een Boek tot hen komt van Allah, bevestigend wat zich bij hen bevindt, terwijl zij daarvoor om hulp hadden gevraagd tegen degenen die niet geloven: toen dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in. De vloek van Allah rust daarom op de ongelovigen. (Qur’an 2:89)

Ik hoop dat dit boek je de ogen zal openen en het begin zal zijn van je reis op zoek naar de waarheid. De schoonheid van de waarheid is dat als je het eenmaal hebt gevonden, en je eraan vasthoudt, je vrede en rust zult vinden. God, de Verhevene, zegt: (Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. (Qur’an 13:28)