De Profeet Jezus

God gaf het goede nieuws aan Maria over de Profeet Jezus, moge God hem prijzen. God, de Verhevene, zegt:(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Isa (Jezus), zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil. Als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is.” En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie. (Qur’an 3:45-48)