היצור הראשון

הקוראן הקדוש שהוא דבריו של אללה יתעלה הבהיר לנו שהעולם הזה נברא מן האין ותו לא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " "הוא מחולל השמים והארץ, ובהחליטו לחולל דבר, רק יאמר לו, הי והיה" (סורת הפרה: 117).

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הבהיר לנו כי המים הם היצור הראשון שנברא, המים הם המקור של כל היצורים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כל דבר נוצר ממים" (מסופר על ידי בן חבאן).