התכונות הפיזיות של ישוע עליו השלום

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הנביא ישוע עליו השלום כאשר אמר " אין נביא ביני לבין ישוע בן מרים, כאשר רואים אותו תוכלו להכיר אותו, הוא בעל קומה בינונית ומבנה גוף מוצק, בעל צבע אדמדם ".

המשיח בן מרים יירד באחרון הזמן וישפוט בהלכתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, ויהרוג את החזירים וישבור הצלב ויטיל מס הגלגולת, ולאחר מכן ימות על האדמה וייקבר בה וייצא ממנה כמו שאר בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ממנה בראנו אתכם, ואליה נשיבכם, וממנה נשוב ונוציאכם" (סורת ט.ה:55).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר כי האימונה בשליחותו של הנביא ישוע מובילה לכניסה לגן עדן, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " מי שהעיד שאין אלוה מלבד אללה וכי הנביא מוחמד הוא עבדו ושליחו של אללה יתעלה, וכי ישוע הוא עבדו ושליחו של אללה ומילה מאותו אשר אותה הטיל אל מרים ורוח מלפניו והעיד כי גן עדן וגיהינום הם אמת, אללה יתעלה ייכנסהו לגן עדן".(מסופר על ידי בוח'ארי).

האימונה בשליחותו של ישוע עליו השלום מביאה להכפלת התגמול של האדם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שמאמין בישוע עליו השלום כנביאו ושליחו של אללה, אללה יכפיל את התגמול שלו" (מסופר על ידי בוח'ארי).