הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

הוא אבו אל-קאסם מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל-מוטלב מצאצאו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן אברהם עליהם השלום. אמא שלו היא אמינה בת ווהב ממשפחתו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן אברהם עליהם השלום.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אללה בחר בכננה מזרעו של ישמעאל, ובחר בשבט קורייש מכננה, ובחר במשפחת האשם משבט קורייש ،ובחר בי ממשפחת האשם".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נולד בשנת 571 בשבט קורייש שזכה בכבוד כל השבטים הערביים אז, כי חי בעיר הקדושה "מכה" שהיוותה מרכז דתי חשוב בחצי אי הערב, ובה נמצאת הכעבה הקדושה שנבנתה על ידי הנביא אברהם ובנו ישמעאל עליהם ברכה ושלום. והאנשים נהגו לעלות לרגל אל הכעבה מכל רחבי חצי אי הערב.

חייו של הנביא עליו ברכה ושלום נמלאו כנות ונאמנות, הוא הצטיין בין בני עמו בהתנהגות טובה. הוא היה כן, נאמן, וצנוע. לא בגד ולא שיקר. בני עמו כינו אותו בשם (אל א.מין) הנאמן כי התנהגו להפקיד בידיו את כספם לשמור בזמן נסיעתם לארץ סוריה או תימן, כי נודע ביניהם בנאמנות, אפילו לאחר התגלות האיסלאם, ועל אף שהתנגדו לו, ולדת החדשה אלא שהמשיכו להקפיד בידיו את כספם עד עלה לית'רב.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, נודע גם כן בין בני עמו, בכנות כי היה מדבר בצדק, כל הקרובים והרחוקים כיבדו אותו, הוא היה בעל לשון צחה, אהב את הטוב לכל האנשים, היה יפה בבריאה ובאופי. לכן אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה בקוראן הקדוש: " ניחנת בסגלות נשגבות" (סורת הקולמוס : 4).

ההתגלות ירדה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מעם אללה בגיל ארבעים, והוא נשאר במכה לאחר מכן במשך שלושה עשר שנים בעודו קורא לייחודו של אללה. לאחר מכן הוא היגר לעיר אלמדינה וקרא לתושביה לאסלאם, הוא פתח את מכה שמונה שנים לאחר הגירתו, הנביא מוחמד עליו השלום נפטר בגיל שישים ושלוש.