מרים עליה השלום

הקוראן הקדוש שיבח את גברת מרים בתו של עמרם ואמו של הנביא ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואת מרים בת עמרם אשר לא חיללה את תומת ערוותה: נפחנו בה מרוחנו והיא האמינה בדברי ריבונה ובספריו, והיתה באדוקים" (סורת האיסור:12).

הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי מרים נולדה כתוצאה של תפילה מבורכת מאמא שלה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אשת עמרם אמרה, ריבוני, נדרתי להקדיש לך את אשר בבטני, אנא קבל ממני, כי אתה קשוב ויודע" (סורת בית עמרם:35).

התפילה הזו שמרה על מרים וישוע עליהם השלום מפני השטן הארור, אללה יתעלה העניק למרים ברכות רבות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כאשר ילדה את בתה, אמרה, ריבוני, ילדתי נקבה – אללה מיטיב לדעת מה ילדה – ואין הזכר כנקבה, וקראתי לה מרים: היה לה ולפרי בטנה מחסה מפני השטן הארור,* אללה קיבל את בתה בברכה והצמיח את יופיה והפקיד את זכריה להיות אומן לה. כל אימת שזכריה ביקר אותה בהיכל, מצא מזון לידה. אמר, מרים, מניין לך זה? אמרה, מעם אללה הוא. אללה מכלכל בלא חשבון את כל אשר יחפוץ" (סורת בית עמרם:37-36).

מרים היתה אדוקה מאוד בעבודת אללה יתעלה. היא הייתה הטובה ביותר בין כל הנשים בדור שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו המלאכים, מרים, אללה בחר בך וטיהרך ובחר בך להיות מעל נשות שוכני העולמים,* מרים, דבקי בריבונך באדיקות, והשתחווי וכרעי עם הכורעים" (סורת בית עמרם:43-42).

אללה יתעלה כבד את מרים עליו השלום והוריד סורה שלמה בשמה שהיא הסורה 19 בקוראן הקדוש, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שבח את מרים כאשר אמר " הנשים הטובות ביותר בגן עדן,הן ח'דיגה בת ח'וילד, פאומה בת מוחמד, מרים בת עמרם ואסיה בת מוזחם אשתו של פרעה ".

הנביא ישוע עליו השלום

הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמ ר בספרו השנגב" המלאכים אמרו, מרים, אללה מבשר לך על בואה של מילה מאתו – שמו ישוע המשיח בן מרים. הוא יהיה נשוא פנים בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה בישרים,* אמרה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואיש לא נגע בי? אמר, כך יהיה! – והיה* הוא ילמדהו את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האוונגליון" (סורת בית עמרם:48-45).