תיאור של הנביא ישוע

הקוראן הקדוש הבהיר את התיאורים של הנביא ישוע עליו השלום אשר מעידות על מעמדו הנכבד אצל אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב " אחריהם הקימו את ישוע בן מרים למען לאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האיונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים". (סורת השולחן: 46)

הקוראן הקדוש הבהיר כי אללה יתעלה תומך בנביא ישוע עליו השלום ומהגן עליו, אללה יתעלה אמר : "נתנו למשה את הספר והקימונו אחריו שליחים בזה אחר זה, ונתנו לישוע בן מרים אותות נהירים וסייענו בידיו ברוח הקודש. וכי כל אימת שיביא לכם אחד השליחים את אשר לא תאבה נפשכם, תימלאו שחץ ואת אזהרות כמה מהם תכחישו ואת האחרים תהרגו?" (סורת הפרה:87).

אללה יתעלה תיאר את ישוע עליו השלום כדוגמה ומופת לאימונה באללה יתעלה, המוסלמים מאמינים כי הנביא ישוע יורד בסוף הזמן כאחד הסימנים המעידים על התקרבות יום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כאשר הובא בן מרים כמשל, הריעו בני עמך לזאת,* ואמרו, האם טובים האלים אשר לנו ממנו? הם הביאוהו לך כמשל רק לשם התנצחות. אכן עם של וכחנים הם.* אין הוא אלא עבד אשר נטינו לו חסד ונתנו אותו למופת לבני ישראל.* אם נחפוץ, נוכל לשים במקומכם מלאכים אשר יחליפו אתכם על פני האדמה,* סימן הוא לבואה של שעת הדין" (סורת עיטורי הזהב:61-57).

ישוע עליו השלום ומשיח השקר

הנביא ישוע עליו השלום יהיה האדם אשר יהרוג את משיח השקר ויפיץ את האיסלאם לאחר סטית האנשים מהדרך הישרה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי אין מבחן בעולם הזה החל מבריאתו של אדם הראשון ועד סוף הזמן גדולה יותר מזה של משיח השקר, כל הנביאים הזהירו את בני עמו אשר נשלחו להם ואני אחרון הנביאים, ואתם אחרון האומות, משיח השקר יופיע בתקופה שלכם, אם משיח השקר הופיע בעוד חי אני אגן על כל מוסלמי, אם לא, אז כל אדם יהגן על עצמו, הוא הוא יהיה עיוור בעינו הימנית, בין עיניו יהיה כתוב המילה (כופר) וזהו יהיה סימן ברור למאמינים שיודעים לקרוא ולאלה שלא יודעים לקרוא.

בתקופת הופעתו של משיח השקר העולם יהיה במצוקת מזון קשה, יהיו מעט מאוד גשמים. בעונת גשמים ירדו שני שליש מהממוצע ובשנה שאחריה יירד רק שליש.

משיח השקר יוריד גשם למאמינים בו ויוציא להם ירקות וצמחים מהאדמה, בעוד שמקלקל את מזונם של אלה אשר לא מאמינים בו שהוא ריבונם הוא יגרום למזון שלהם להתקלקל, כך שהמצב יהפוך מגרוע ליותר גרוע, בתוך כל הצורת הזו הוא יהיה לו מה שמתואר כהר של לחם והר של בשר, ויהיה איתו מה שנראה כמו נהר מים קרים מגן עדן ונהר אש מן הגיהנום.

מבין הדברים שהוא יעשה, המבחנים הקשים, הוא ישאל "אם אני אחזיר לך את הוריך אשר נפטרו לחיים, האם תאמין בי? האדם יגיד כן, והוא יעשה זאת, בעזרתם של השדים, שילבשו את צורת הורי הנבחן ויגידו, "בני\בתי זה הוא אללה תאמין בו.

הופעת משיח השקר תהיה אחרי ה-מאהדי, שיביא לאיחוד מדינות האסלאם ולניצחון שלהם, לאחר מכן כוחותו של משיח השקר ינצחו את כוחות המוסלמים ורוב כוחות המוסלמים יתבצרו בתוך ירושלים,

הנביא ישוע עליו השלום, יחזור מדמשק ויבוא לירושלים ויגיע לשם בזמן תפילת השחר, המאהדי שיראה את הנביא ישוע עליו השלום יפנה לו את מקום האימאם, אלא שהנביא ישוע עליו השלום ידחוף את המאהדי למקומו כאימאם והם יתפללו את תפילת השחר .

הכוחות של משיח השקר יפרצו את שערי ירושלים ויכנסו, הנביא ישוע מביט בעיניו של משיח השקר אשר מתחיל להתמוסס ויברח, אלא שהנביא ישוע עליו השלום ירדוף אותו ויהרג את משיח השקר .