התכונות של חסדי ישוע עליו השלום

אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר את חסדיו של ישוע עליו השלום ברחמים, חמלה ואהבת הדת, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " אחריהם הקימונו את שליחינו בזה אחר זה, ובעקבותיהם את ישוע בן מרים. נתנו לו את האוונגליון, והשכנו חמלה ורחמים בלב ההולכים בדרכו. הם הנהיגו לעצמם נזירות אשר לא כתבנו בספרים כי מצווה היא עליהם, אך הם ביקשו להפיק רצון מלפני אללה. אפס כי לא קיימוה כראוי לה. נתנו למאמינים אשר בהם שכרם, אך רבים בהם מופקדים." (סורת הברזל:27).

אללה יתעלה תאר אותם בקוראן הקדוש שמהרו לקבל את האמת ותמכו בנביא ישוע עליו השלום בהפצת האימונה שלו, אללה יתעלה ציווה על המוסלמים להיות כמו חסדיו של ישוע עליו השלום ויתמכו בנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בהפצת דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, היו תומכיו של אללה, כמו שאמר ישוע בן מרים לתלמידיו, מי יהיו תומכי לאללה? אמרו התלמידים, אנו תומכי אללה. עדה מבני ישראל האמינה, ואחרת כפרה, ואנו סייענו ביד המאמינים כנגד צריהם, והם ניצחו" (סורת שורות שורות:14).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם על חסדיו של ישוע עליו השלום בספרו הנשגב " מצוא תמצא כי ההודים והמצרפים לאללה, איבתם למאמינים גדולה מכל, ומצוא תמצא כי האומרים, נוצרים אנו, אהבתם למאמינים גדולה מכל. זאת כי יש כמרים ונזירים, ואין שחץ בלבם.* ובשומעם את אשר הורד אל השליח ממרומים, אתה רואה את עיניהם זולגות דמעה, כי יכירו באמת. יגידו, ריבוננו, מאמינים אנו, על כן כתוב לנו את חלקנו עם המעידים.* מה לנו כי לא נאמין באללה ובאמת אשר נגלתה בפנינו, ולא נשאף כי יכניסנו ריבוננו בקהל הישרים?* אללה ייתן להם בשכר הדברים שאמרו גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. לנצח ישכנו בהם, וזהו גמול המיטיבים" (סורת השולחן:85-82).