הנביא ישוע עליו השלום דחה את הפוליתאיזם

הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים נשלחו כדי להפיץ את אימונת הייחוד, הנביא ישוע עליו השלום בא כדי לאשר את אימונת היחוד, אללה יתעלה אממר בספרו הנשגב: " כאשר הביא ישוע את האותות הנהירים, אמר, הבאתי לכם את החוכמה, למען אבאר לכם את אשר נחלקתם בו, לכן היו יראים את אללה ושמעו בקולי" (סורת עיטורי הזהב:63).

הקוראן הבהיר לנו גם כי הנביא ישוע עליו השלום מעולם לא קרא לאנשים לעבוד אותו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כאשר יאמר אללה, ישוע בן מרים, האתה הוא שאמרת לאנשים, קחו אותי ואת אמי ונהיה לכם שני אלים מבלעדי אללה? יגיד (ישוע), ישתבח שמך! מעולם לא אמרתי דבר אשר לא הייתי זכאי לאומרו, ולו אמרתיו, היית יודע. אתה יודע את אשר בלבי, ואני לא אדע את אשר בלבך, ואתה הוא היודע נסתרות,* אמרתי להם רק את אשר ציוות עלי להגיד, לאומר, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל עוד הייתי ביניהם הייתי עד למעשיהם, וכאשר אספתי אליך נותרת אתה הצופה עליהם, ואתה עד לכל דבר.* אם תעניש אותם – הנה הם עבדיך, ואם תסלח להם – הנה אתה האדיר והחכם" (סורת השולחן:118-116).