יציאת אדם, חווה ואבליס מגן העדן

אדם הראשון וחווה עליהם השלום גרו בגן עדן לפני ירידתם על פני האדמה לאחר שאכלו מהעץ שאללה אסר עליהם

אללה יתעלה הוריד את אבליס על האדמה לאחר שסירב להשתחוות לאדם, אללה יתעלה הבהיר לנו כי ברא את האדם מטין ועבר שלבים שונים ולאחר מכן אללה הפיח בו מרוחו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ריבונך אמר למלאכים, עומד אני לברוא אדם מטיט נוקשה, מעיסת בוץ שהשחירה.* כאשר אעצבנו ואפח בו מרוחי, השתחוו לו אפיים ארצה.* המלאכים השתחוו כולם,* ורק אבליס מיאן להיות במשתחווים.* אמר (אללה), אבליס, מה לך שאינך במשתחווים?* אמר, לא אוכל להשתחוות לבשר ודם אשר בראת מטיט נוקשה, מעיסת בוץ שהשחירה.* אמר, אם כך, צא מכאן כי ארור אתה,* מקולל תהיה עד יום הדין.* אמר (אבליס), תן לי ארכה עד היום אשר ייעורו המתים.* אמר, בזאת ניתנת לך ארכה,* עד יום המועד הידוע.* אמר (אבליס), כשם שגרמתי לי להיות בסוטים, כך אשיאם להשתבח בחטאיהם עלי אדמות ואסטה את כולם כאיש אחד,* אבל לא את עבדיך ברי הלבב אשר בהם" (סורת אלחג'ר:40-26).

האיבה בין האדם ואיבליס החלה מראשית בריאתו של אדם עליו השלום. איבליס ארב לו, וניסה בכל דרך לגרום לו שלא לציית לפקודותיו של אללה. כאשר איבליס הבין שאללה מנע מאדם וחווה מאכילה מעץ מסוים, אז הוא שיכנע את שניהם אדם ואשתו עליהם השלום לאכול ממנו, דבר שהביא להוצאתם מגן עדן, אדם וחווה עליהם השלום התחרטו על זה וחזרו בתשובה וביקשו סליחה מאללה אשר סלח להם על החטא שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרנו למאלאכים, השתחוו לאדם, והם השתחוו, ורק אבליס סירב.* אז אמרנו, אדם זהו אויב לך ולאשתך, על כן הישמרו פן יוציאכם מגן עדן, ואז תתייגע למחייתך.* כאן מובטח לך כי לא תרעב ולא יחסר לך לבוש,* ולא תצמא ולא תכה אותך השמש.* אז לחש לו השטן ואמר, אדם, בוא ואוליכך אל עץ חיי הנצח ואל מלכות אשר לא תכלה.* שניהם אכלו ממנו ואז נגלו להם מערומיהם, והחלו להדק על עצמם כסות מעלי הגן, כך המרה אדם את פי ריבונו וסטה,* ואולם אחר- כך בחר בו ריבונו ושב מכעסו עליו והנחה,* אמר אללה רדו מכאן שניכם יחדיו, והיו אויבים זה לזה, ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך הישר, כי אז לא יתעה כל ההולך בדרכי הישרה, ולא תמצאנו תלאה" (סורת ט.ה:123-116).

לאחר שאללה יתעלה גירש את אבליס מגן עדן והורד על האדמה בשל שסירב להשתחוות לאדם עליו השלום, והוריד את אדם על האדמה בשל שאכלו מהעץ שאללה יתעלה אסר עליו, אחרי עשרה דורות מירידת אדם עליו השלום לאדמה סטו האנשים מהדרך הישרה, לכן שלח אללה יתעלה את ההשליחים לאנשים כדי להדריך אותם לעבודתו של אללה יתעלה אשר מובילה אותם לאושר האמתי בעולם הזה ובעולם הבא, השליח הראשון לאחר אדם עליו השלום היה הנביא נוח עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נוח אמר, ריבוני, הם המרו את פי והלכו בעקבות אלה אשר רכושם ובניהם לא הוסיפו להם דבר זולת אבדון.* הם חרשו מזימה נוראה,* ואמרו, אל תיטשו את אליכם, אל תיטשו את וד, סואע, יגות', יעוק, ולא את נסר" (סורת נוח:23-21).