ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

אללה יתעלה המשיך לשלוח את הנביאים והשליחים לאנשים ברציפות החל מהנביא נוח עליו השלום ועד הנביא ישוע עלו השלום שנחשב לאחרון הנביאים אשר נשלחו לבני ישראל, לאחר מכן, אללה יתעלה שלח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל האנושות ולהיות הנביא החותם, אללה יתעלה דיווח לנו על כך בספרו הנשגב כשאמר " מוחמד אינו אב לאיש מכם، כי אם שליח אללה וחותם הנביאים، אללה יודע כל דבר"(סורת המחנות:40).

הנביא ישוע נהנה ממעמד מיוחד בלבם של המוסלמים כיוון שהוא הנביא אשר בישר על בואו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, שמו של הנביא ישו נזכר בקוראן הקדוש 25 פעמים בעוד שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נזכר חמש פעמים בלבד, הדבר של מעיד על כך שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשלח מעם אללה וכי הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה יתעלה.

ישנם הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר דיברו על הנביא ישוע עליו השלום ומשפחתו הטהורה והנכבדת.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה בחר את אדם ואת נוח ואת בית אברהם ואת בית עמרם להיות מעל שוכני העולמים,* ולהיות אלה מזרעם של אלה. אללה קשוב ויודע" (סורת בית עמרם:34-33).