Der Prophet Jesus

Allah gab Maryam die gute Nachricht über den Propheten Jesus. Allah, der Hocherhabene, sagt: (Als die Engel sagten: "O Maria, Allah verkündet dir ein Wort von Ihm, dessen Name al-Masih ´Isa (Jesus), der Sohn Marias ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der (Allah) Nahegestellten. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter und einer der Rechtschaffenen sein." Sie sagte: "Mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich (doch) kein menschliches Wesen berührt hat?" Er (, der Engel,) sagte: "So (wird es sein); Allah erschafft, was Er will. Wenn Er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt Er zu ihr nur: ,Sei! und so ist sie. Und Er wird ihn die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren.) (Qur´an 3:45-48)

God gaf het goede nieuws aan Maria over de Profeet Jezus, moge God hem prijzen. God, de Verhevene, zegt:(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Isa (Jezus), zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil. Als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is.” En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie. (Qur’an 3:45-48)